Βιβλία σε eBook

Βρέθηκαν 8 βιβλία

ΑΑ Τίτλος Επίσημα Εκδότης Έτος ISBN
13 Το Αρματολίκι του Ασπροποτάμου κι οι Στορναραίοι 938.509 1981
14 Θεσσαλοί Αγωνιστές του 1821 938.509 1980
15 Καστανιά, το χωριό μου 938.93ΠΑΠ 1997
16 Διονύσιος Πύρρος ο Θεσσαλός 938.93ΠΑΠ 1997
17 Τα πασχαλιάτικα τραγούδια της Καλαμπάκας, Μια αναλυτική προσέγγιση [κενό] 2016
21 Θεσσαλικές Ενθυμήσεις 1404–1881 [κενό] 2014
22 Θεσσαλικές Ενθυμήσεις 1404–1881 [κενό] 2011
23 Η Επισκοπή Σταγών. Σύντομο ιστορικό διάγραμμα [κενό] 2004 960-87988-0-9