Βιβλία για Θεσσαλία

Βρέθηκαν 6 βιβλία

ΑΑ Τίτλος Επίσημα Εκδότης Έτος ISBN
12 Θεσσαλοί Αγωνιστές του 1821 938.5ΠΑΠ [κενό] 1980
13 Το Αρματολίκι του Ασπροποτάμου κι οι Στορναραίοι 938.509 Ε.Μ.Ο.Τ. (Εκδρομικός & Μορφωτικός Όμιλος Τρικάλων) 1981
14 Θεσσαλοί Αγωνιστές του 1821 938.509 [κενό] 1980
15 Καστανιά, το χωριό μου 938.93ΠΑΠ Μορφωτικός και Ευεργετικός Σύλλογος Καστανιάς «Ο Στίνος» 1997
16 Διονύσιος Πύρρος ο Θεσσαλός 938.93ΠΑΠ Μορφωτικός και Ευεργετικός Σύλλογος Καστανιάς «Ο Στίνος» 1997
17 Τα πασχαλιάτικα τραγούδια της Καλαμπάκας, Μια αναλυτική προσέγγιση [κενό] Γένεσις 2016